عنوان پروژه :  طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند
تاریخ پروژه :  سال 1385- 1386
آدرس پروژه :  شهر بندر انزلی – خیابان پزشکان
سیستم های اجرا شده در پروژه : سیستم اعلام حریق

سیستم اعلام سرقت هوشمند

سیستم اِرتینگ

سیستم نورپردازی

توضیحات : 20 واحد