طراحی زیبا صرفه جویی در مصرف انرژی هشدار ضعیف بودن باطری از طریق ارسال SMS .قابل نصب برروی پنجره ها ،درب های شیشه ای ،گاو صندوق و ویترین های شیشه ای.