طراحی

 

از آنجا که طراحی و محاسبات جزو اصلی ترین بخش اجرای پروژه ها می باشد ، شرکت مرکزی آژیر با تهیه طرح کلی از پروژه ، بهترین طراحی را جهت بالابردن بازدهی سیستم ها و با توجه به برنامه ریزی و زمان بندی نسبت به طراحی تدارکات و کالا اقدام می نماید. با توجه به سابقه شرکت مرکزی آژیر  در ارتباط با طراحی و ساخت دستگاه های مختلف، شرکت با بررسی نیازهای مشتریان و بر اساس سفارش آنها ، تولید دستگاه ها را مطابق با استانداردهای روز دنیا و بهره گیری از محققان و تولید کنندگان معتبر جهان طراحی و اجرا می نماید.