عملکرد دیمر 4 کاناله – 6197/13 – 101- 500

 
 
 
 
 
 

 

عملکرد دیمر 4 کاناله – 6197/13 – 101- 500 

با استفاده از کلید های هوشمند، نرم افزار هوشمند ، و یا به صورت دستی می توان لامپ های رشته ای و هالوژنی و LED هایی که قابلیت دیم شدن را دارا هستند را دیم نمود.

این دیمر ها قابلیت کنترل 4 عدد لامپ  315w/va و یا یک لامپ 1260w/va را دارا می باشد.