طراحی زیبا ،صرفه جویی در مصرف انرژی و هشدار ضعیف بودن باطری از طریق ارسال SMS مطلع کردن کاربر از باز بودن درب ها و پنجره ها قبل از فعال شدن سیستم.