سوئیچ 2 کاناله – SA/S 2.10.2.1

 

سوئیچ 2 کاناله – SA/S 2.10.2.1

با استفاده از کلید های هوشمند ، نرم افزار هوشمند و یا به صورت دستی می توان 2 بار الکتریکی را روشن و خاموش نمود.

 

 

عملکردها :

  • مناسب برای کنترل کردن سیستم های روشنایی
  • پمپ آب
  • دمپرها
  • هواکش ها
  • شیرهای برقی

عملکرد ها در آمپرهای مختلف تعبیه شده است.