پرده 8 کاناله – 8.230.1.1

 
 
 
 
 
 

 

پرده 8 کاناله – 8.230.1.1 

با استفاده از کلید های هوشمند ، نرم افزار هوشمند و یا دستی میتوان موتور های پرده ، پرده های غلطکی و دریچه های تهویه هوا را کنترل نمود