کلید های هوشمند فلزی

  • طراحی زیبا و باریک مناسب برای خانه ها، هتل ها، ادارات و فروشگاه ها
  • قابلیت کنترل سیستمهای روشنایی، پرده‌ها، سیستمهای سرمایش و گرمایش