کی پد – صفحه کلید DKPD01A

 

صفحه کلید DKPD01A بی سیم دو طرفه

از  لوازم جانبی سیستم امنیتی هوشمند است. این دستگاه برای راحت نمودن عملیات  فعال / غیر فعال / حالت خانه می باشد.

می تواند پانــل اصلی را به طور فعال کنترل کند و از پانــل اصلی فرمان دریافت کند.

رمز عبور را قابل کنترل ، امن و قابل اعتماد می سازد.

 

  • همگام سازی حالت دو طرفه با پانل
  •  صفحه  لمسی حساس
  •  تا 200 متر فاصله انتقال
  •  LED با وضعیت تغییر رنگ
  •  فعال / غیر فعال توسط RFID
  •  6 ماه ذخیره باتری بدون برق