سنسور گاز بی سیم (DQG03B)

 

 

 

سنسور گاز بی سیم از لوازم جانبی سیستم امنیتی هوشمند است.

سنسور گاز نیمه هادی بسیار پایدار که در رطوبت حساسیت آن پایدار می باشد، این محصول در محیط داخلی که ممکن است نشت گاز قابل احتراق رخ دهد، استفاده می شود.

هنگامی که نشت گاز قابل احتراق به آستانه هشدار برسد، باعث آژیر زدن با چراغ قرمز و صدا می شود