منبع تغذیه، 640 میلی آمپر

 

منبع تغذیه، 640 میلی آمپر

  • یکپارچه شده با یک چک
  • یک خروجی اضافی 30 V DC برای تامین ولتاژ خط دوم
  • با یک چک جداگانه با ولتاژ سیستم ABB i-bus®.
  • با نشانگر وضعیت در دو رنگ و ورودی طیف گسترده  از 85 … 265 V AC، 50/60 Hz