درایور 6 آمپر (DMX)

ویژگی های درایور DMX 2

 • مطابق با پروتکل استاندارد بين المللي DMX512
 • قابليت تشخيص سيگنال عادي، مکث، خطا
 • 3 کانال خروجي، 5 سطح جريان، 3 0 0 m A , 3 5 0 m A , 5 0 0 m A , 6 5 0 m A , 7 0 0 m A،
 • تنظيم سطح جريان در 5 سطح
 • به راحتي مي توانيد آدرس DMX را با دکمه تنظيم کنيد
 • قادر به انتخاب رنگ نور، و قابليت کنترل نور 1-3 رنگ
 •  روشنايي سطح 256، کنترل کامل رنگ با سيستم کنترل،
 •  براي راحتي تنظيم و استفاده مشتري به ، کد پيش فرض آدرس 1 است
 •  هنگامي که سيگنال DMX ارتباط برقرار ميکند تنظيمات روشنايي اعمال مي شود
 • قابليت کنترل خروجي سه کانال
 • 256 کنترل سطح در هر کانال

 اين محصول را مي توان در ساختمان، هتل، خانه و غيره استفاده کرد