• کنترل RGB LED

  • 3کانال خروجی
  • حداکثر خروجی هر کانال 6 آمپر
  • تشخیص و نمایش وضعیت سیگنال DMX512 (متصل بودن، حالت مکث، نرمال)
  • آدرس دهی توسط کلیدهای تعبیه شده
  • قادر به کنترل نور 1 ~ 3 رنگ
  • کنترل کامل رنگ و سطح روشنایی 256 کانال
  • PWM