• 3 کانال PWM ، حداکثر خروجی فعلی کانال تا 5 آمپر

  • قابلیت آدرس دهی DMX به صورت دستی
  • تغذیه با منبع dc
  • حفاظت در برابر اضافه جریان
  • حفاظت در برابر اتصال کوتاه