سنسور بیم (BA)

  • دارای 2 لنز آشکار ساز مادون قرمز .
  • فیلتر دیجیتال منحصر به فرد .
  • انتقال هوشمند اطلاعات .
  • بررسی متعادل سازی و گزارش زمان واقعی .
  • قابلیت تنظیم 2 لنز به صورت همزمان .
  • پوشش ضد آفتاب