سنسور بیم (BBL)

سنسور بیم (BBL)

  • دارای 6 لنز  آشکارساز مادون قرمز بدون تداخل .
  •  سازگار با سیستم BUS و سیم کشی و 8 بخش تبدیل دیجیتال فرکانس .
  • تشخیص هوشمند باران / مه.
  • قابلیت کنترل و تنطیم انتقال اطلاعات .
  • قابلیت برنامه ریزی .
  • انطباق پذیری با محیط و انتقال اطلاعات هوشمند.
  • IP65