سنسور بیم (BX-10)

سنسور بیم  (BX-10)

  • دارای 3 لنز آشکارساز مادون قرمز بدون تداخل
  • سازگار با سیستم BUS و سیم کشی و 8 بخش تبدیل دیجیتال فرکانس .
  • تجزیه و تحلیل فرکانس حرکتی و ارتباط با آژیر هشدار .
  • فیلتر دیجیتال منحصر به فرد و بررسی متعادل سازی .
  • انتقال هوشمند اطلاعات ،ضد مه .
  • فوکوس لنز به صورت دقیق .
  • تنظیم سنسور بدون باز کردن کاور سنسور .