سنسور بیم (BX-8)

سنسور بیم  (BX-8)

  • دارای 3 لنز آشکار ساز مادون قرمز
  • سازگار با سیستم BUS و سیم کشی و 8 بخش تبدیل دیجیتال فرکانس .
  •  تجزیه و تحلیل فرکانس حرکتی ،ارتباط با آژیر هشدار .
  • فیلتر دیجیتال منحصر به فرد و بررسی متعادل سازی .
  • عملکرد دقیق و سیستم ضد مه هوشمند .