کنترلر RGB

  PC + Stand alone 512 * 2ch USB + ETHERNET DMX کنترل پنل Touch DMX-P06 DMX-P06  یک کنترل لمسی... بیشتر

درایور 6 آمپر (DMX)

ویژگی های درایور DMX 2 مطابق با پروتکل استاندارد بين المللي DMX512 قابليت تشخيص سيگنال عادي، مکث، خطا 3 کانال... بیشتر