سنسور PIR، متر2×24متر

امکانات

  • منطق چهار زون
  • محافظ دو رسانا
  • منطق پیشرفته جبران درجه حرارت
  • ترمینال کنترل LED
  • IR دیجیتال فعال ضد پوشش
  • EOL