سنسور سیمی با دو لنز حسگر MD-65

 
 
 
 

MD-65

سنسور سیمی با دو لنز حسگر .

منظره یاب چندین فوکوس و چهارگانه مایکروویو ضد ماسک .

◎ اتخاذ پردازش منطقی صرفه جویی در انرژی (DMF)، تکنولوژی Anti-flap پیشرفته برای شناسایی مهاجم .

◎ فناوری تقسیم بندی زمان پویا تصادفی (DMT) .

◎ فاصله تشخیص: 9m @ 25 ℃.

◎ زاویه تشخیص: 110 درجه