سوئیچ 4 کاناله – SA/S 4.10.2.1

سوئیچ 4 کاناله – SA/S 4.10.2.1

با استفاده از کلید های هوشمند ، نرم افزار هوشمند و یا به صورت دستی می توان 4 بار الکتریکی را روشن و خاموش نمود.

عملکردها :

  • مناسب برای کنترل کردن سیستم های روشنایی
  • پمپ آب
  • دمپرها
  • هواکش ها
  • شیرهای برقی

 

عملکرد ها در آمپرهای مختلف تعبیه شده است.