سیستم دزدگیر هوشمند

یکی از مزایای سیستم دزدگیر هوشمند کنترل سیستم از هر مکان از طریق اپلیکیشن می باشد.که کاربر می تواند دستگاه را خاموش و یا روشن کند. و یا نیز از طریق آن از وضعیت  دستگاه مطلع گردیده و از کارکرد دستگاه گزارش گیری نماید.