دزدگیر بی سیم و با سیم

همانطور که پیداست اصلی ترین تفاوت میان این سیستم ها بی نیاز بودن به سیم کشی در سیستم های دزدگیر بی سیم می باشد ولی تفاوت های دیگری از قبیل نگهداری کم هزینه تر نسبت به سیستم های دزدگیر با سیم راه اندازی و نصب آسان بدون خرابی و نیز زیبایی بیشتر اشاره نمود.