مونواکسید کربن WG-3030CO

سنسور مونواکسید کربن بیسیم WG-3030CO

این سنسور توانایی تشخیص غلظت CO موجو در هوا را دارد

  • دارای بوق هشدار دهنده
  •  عدم نیاز به کالیبراسیون و تنظیمات دوره ای
  • دارای سیستم عیب یاب اتوماتیک
  • دارای صفحه نمایش