شیر برقی گاز هوشمند (WG-510V)

 

شیر برقی گاز هوشمند  (WG-510V)

شیر برقی هوشمند یک محصول اختصاصی برای تشخیص نشت و قطع گاز میباشد.

پس از نصب  آسان بر روی شیر گاز در زمان تشخیص نشتی با به صدا  در آمدن پیوسته

 بیزر شیر برقی نشت گاز را اعلام نموده و بلافاصله گاز را قطع نموده و آژیر دستگاه مرکزی را فعال می نماید.

مناسب برای استفاده در آشپزخانه، هتل ها، غیره