لیست قیمت سیستم های دزدگیر بی سیم

DHW-01O
چشم الکترونیک

DHW05B-PI
چشم الکترونیک

PD camera
دوربین بی سیم

DJD01O
آژیر خارجی

DJD012O
آژیر داخلی

DJP02B
کی پد

DKG01O
سوکت هوشمند روشنایی

DYK01O
ریموت کنترل

DMC01O
مگنت

DZD01O
سنسور شیشه

DYG05B
سنسور دود و حرارت

DYG06B
سنسور دود

DQG03B
سنسور گاز

DSG01O
سنسور آب

DAN03B
شاسی اضطراری

DBP01A
پک دزدگیر