سنسور دود (WS-341D)

سنسور دود بیسیم  WS-341D با طراحی فوق العاده 

سنسور دود بی سیم از لوازم جانبی سیستم امنیتیBANG-2576  است.

 

  • ضد گرد و غبار
  • ضد آفات
  • ضد تداخلات مغناطیسی و لرزش
  • سنسور ترمیستور / چراغ مادون قرمز فوتوالکتریک
  • حساسیت دود  در سطح استاندارد UI 217 / 3.2%/feet
  • ارسال سیگنال هنگام ضعیف بودن باطری  یا تنظیم مجدد
  • هشدار ضعیف بودن باطری هر 2 ساعت از طریق بیزر سنسور
  • ارسال سیگنال وضعیت در هر 15 ثانیه یا 65 ثانیه