بانک صادرات اداره تدارکات منطقه 15 استان تهران

عنوان پروژه: طراحی و اجرا بانک صادرات اداره تدارکات منطقه 15 استان تهران
تاریخ پروژه :   1364/8/29
آدرس پروژه :  استان تهران
سیستم های اجرا شده در پروژه:  دستگاه های اعلام سرقت و حریق تولید شـــرکـت مـرکـزی آژیـــر

تماس با ما