بانک صادرات اداره ساختمان استان تهران

عنوان پروژه: طراحی و اجرا بانک صادرات اداره ساختمان استان تهران
تاریخ پروژه :   1364/8/28
آدرس پروژه :  استان تهران
سیستم های اجرا شده در پروژه:  دستگاه های اعلام سرقت و حریق تولید شـــرکـت مـرکـزی آژیـــر

تماس با ما