تولید تایمرینگ هوشمند شرکت پارس ایزوتوپ

عنوان پروژه :  تولید و اجرای دستگاه سیستم تایمرینگ هوشمند
تاریخ پروژه :  سال 1396
آدرس پروژه :  تهران – شرکت پارس ایزوتوپ

تماس با ما