تقویت کننده 6 آمپر (DMX)

 

 

LED Power Repeater – درایور DMX 3

 

  • اعمال به قدرت تکرار سیگنال تغییر همزما
  • کنترل 3 کانال RGB، حداکثر جریان هر کانال تا 6 A
  • قابل استفاده اباانواع ماژول های LED

از لحاظ تئوری ما می توانیم تقویت کننده بدون محدودیت به ماژول های LED اتصال دهیم