شهر بندر انزلی ،خیابان معلم

عنوان پروژه : طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند
تاریخ پروژه : سال 1396- 1395
آدرس پروژه : شهر بندر انزلی – خیابان معلم
سیستم های اجرا شده در پروژه :سیستم اعلام حریق

سیستم اعلام سرقت هوشمند

سیستم اِرتینگ

سیستم نورپردازی

توضیحات : 20 واحد

تماس با ما