عاملهای خطای آلارم

عاملهای خطای آلارمReviewed by Azheer on May 14Rating: 2.0

نمونه های مختلف از وسائل الکترونیکی وجود دارند که امواج الکتریکی را در هوا و یا در سیمها ساطع مینمایند.رله های صوتی ،موتورهای الکتریکی میتوانند امواج الکتریکی مزاحم ایجاد کنندو یا میتوانند در ولتاژموجود تغییرات ناگهانی به وجود اورند.

ب-پیشنهاداتی جهت جلوگیری از خطاهای آلارم

*نصب دتکتور در مکانهایی که از این وسائل الکتریکی و صوتی دور باشد.

*سیم اتصال  RX-40QZ به کنترل پانل را سعی کنید از سیم کشیها

یا منابع الکتریکی دیگر با فاصله ای دورتر نصب کنید.

تماس با ما