عملکرد دیمر 4 کاناله – 500-101-6197/14

6197/14-500
عملکرد دیمر 4 کاناله - 6197/14 - 101- 500 با استفاده از کلید های هوشمند، نرم افزار هوشمند ، و یا به صورت دستی می توان لامپ های رشته ای و هالوژنی و LED هایی که قابلیت دیم شدن را دارا هستند را دیم نمود.این دیمر ها قابلیت کنترل 4 عدد لامپ  315w/va و یا یک لامپ 1260w/va را دارا می باشد.

عملکرد دیمر 4 کاناله – 6197/14 – 101- 500 

با استفاده از کلید های هوشمند، نرم افزار هوشمند ، و یا به صورت دستی می توان لامپ های رشته ای و هالوژنی و LED هایی که قابلیت دیم شدن را دارا هستند را دیم نمود.

این دیمر ها قابلیت کنترل 4 عدد لامپ  315w/va و یا یک لامپ 1260w/va را دارا می باشد.