لنزهای کروی Spherical Lens

لنزهای کروی Spherical LensReviewed by Azheer on Jun 20Rating: 2.0

لنزهای کروی نواحی کانونی چندگانه را ایجاد میکنند و هر کدام از چندین بخش یا قسمت تشکیل شده اند. این ترکیب شکل لنز باعث میگردد که ناحیه دید دتکتور به چندین قسمت تقسیم گردد و هر ناحیه تحت تاثیر یک بخش از لنز قرار گیرد ،در نتیجه حوزه حفاظتی دتکتور دقیقا”توسط دتکتور رد یابی میگردد.

تماس با ما