منبع تغذیه، 640 میلی آمپر

sv/s 30.640.3.1
منبع تغذیه، 640 میلی آمپر ABB SV/S 30.640.3.1  
     
    • یکپارچه شده با یک چک
    • یک خروجی اضافی 30 V DC برای تامین ولتاژ خط دوم
    • با یک چک جداگانه با ولتاژ سیستم ABB i-bus®.
    • با نشانگر وضعیت در دو رنگ و ورودی طیف گسترده  از 85 ... 265 V AC، 50/60 Hz