منوی وبسایت

*تغییرات درجه حرارت

*حیوانات کوچک

*نور خورشید

*حرکت اشیاء نظیر پرده

*RFI(امواج رادیویی) و EMI  (تداخل امواج الکترومغناطیسی)

به منظور جلوگیری از آلارم اشتباه OPTEX با هماهنگ کردن و تلفیق چهار کانون نوری حفاظتی خود را بهبود می بخشد ،دتکتور در حوزه حفاظتی خود روی چند کانون نوری تمرکز دارد و به صورت چند قسمت در دید دتکتور قرار میگیرد.

دتکتور چهار زون قادر به شناسایی و تعیین اندازه و سایز شئی که در حوزه حفاظتی آن قرار گرفته میباشد. برای مثال یک حیوان کوچک وقتی در میدان دید دتکتور قرار میگیرد علامت داده میشود که جسم مورد نظر از یک انسان کوچکتر است.

در فاصله کوتاهتر،با تراکم زیاد،دتکتور چند کانونی حیطه دید خود را به8 -4 قسمت تقسیم میکند. در یک رنج نزدیکتر ،تصویر فرد با2 ناحیه کانونی یا بیشتر مورد شناسایی قرار میگیرد،در حالیکه در این فاصله یک حیوان کوچک فقط در یک قسمت از چهار قسمت ناحیه دید دتکتور قرار میگیرد. در همه فواصل،دتکتورعلائم گرفته شده را از نظر اندازه و میزان حرارت ساطع شده از بدن انها میتواند از هم متمایز نموده و تفاوت بین انسان و حیوان را شناسایی میکند.

همانطور که در بالا نشان داده شده میزان دما در سطح بدن افراد به صورت غیر یکنواخت است به همین دلیل وقتی یک فرد در حوضه دید یک دتکتور قرار میگیرد دتکتور ماکزیمم حرارت ساطعه از فرد را دریافت میکند بنابراین وقتی یک حیوان در حوزه دید دتکتور قرار میگیرد اولا”از نظر اندازه فقط یک بخش از نواحی کانونی دتکتور را اشغال میکند ثانیا” میزان حرارت ساطعه از بدن آن به اندازه انسان نیست پس باعث خطای آلارم نمی گردد.

علامتهایی در دتکتور وجود دارد که باعث ایجاد قدرت تمایز بین انسان وحیوان توسط دتکتور میگردد. وقتی موجودی وارد دید دتکتور میگردد این علامتها توسطeco technology مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. علامتها از نظر شکل،ارتفاع،پریود زمانی وغیره با هم متفاوت میباشند که به تشخیص دتکتور کمک میکنند. این مورد یعنی تجزیه و تحلیل علامتهای رسیده به دتکتور یک تفاوت است بین کاربرد این نوع دتکتور با انواع دیگر و در محیط هایی که حیوانات زیاد عبور میکنند بهترین کاربرد را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.