پرده 8 کاناله – 8.230.1.1

8.230.1.1.
strong>پرده 8 کاناله - 8.230.1.1 با استفاده از کلید های هوشمند ، نرم افزار هوشمند و یا دستی میتوان موتور های پرده ، پرده های غلطکی و دریچه های تهویه هوا را کنترل نمود

پرده 8 کاناله – 8.230.1.1 

با استفاده از کلید های هوشمند ، نرم افزار هوشمند و یا دستی میتوان موتور های پرده ، پرده های غلطکی و دریچه های تهویه هوا را کنترل نمود