پروژه انبار آتش نشانی مجیدیه

 

عنوان پروژه :  طراحی و پیاده سازی دوربین مدار بسته تحت شبکه
تاریخ پروژه :  سال 1389
آدرس پروژه :  تهران – انبار آتش نشانی مجیدیه
سیستم های اجرا شده در پروژه : سیستم دوربین مدار بسته تحت شبکه

تماس با ما