پروژه انبار آتش نشانی مجیدیه

آتش نشانی مجدیه

 

عنوان پروژه : طراحی و پیاده سازی دوربین مدار بسته تحت شبکه
تاریخ پروژه : سال 1389
آدرس پروژه : تهران – انبار آتش نشانی مجیدیه
سیستم های اجرا شده در پروژه :سیستم دوربین مدار بسته تحت شبکه

تماس با ما