پروژه ایستگاه 88 آتش نشانی پارک وی

عنوان پروژه :  طراحی و پیاده سازی دوربین مدار بسته تحت شبکه
تاریخ پروژه :  سال 1389
آدرس پروژه :  تهران – پارک وی  (ایستگاه آتش نشانی شماره 88)
سیستم های اجرا شده در پروژه : سیستم دوربین مدار بسته تحت شبکه

تماس با ما