پروژه بیمارستان و زایشگاه خصوصی عیوض زاده

عنوان پروژه:  طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری
تاریخ پروژه :   1386
آدرس پروژه :   استان البرز – کردان
سیستم های اجرا شده در پروژه:  سیستم نظارت تصویری ( دوربین مدار بسته) و انتقال تصویر بخش CCU , ICU

تماس با ما