پروژه بیمارستان و زایشگاه خصوصی عیوض زاده

عنوان پروژه: طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری
تاریخ پروژه :  1386
آدرس پروژه :  استان البرز – کردان
سیستم های اجرا شده در پروژه: سیستم نظارت تصویری ( دوربین مدار بسته) و انتقال تصویر بخش CCU , ICU

تماس با ما