پروژه جمال زاده

پروژه جمال زاده

 

عنوان پروژه :  طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند
تاریخ پروژه :  سال 1392- 1390
آدرس پروژه :  تهران – جمال زاده
سیستم های اجرا شده در پروژه : سیستم اعلام سرقت هوشمند

سیستم اِرتینگ

سیستم نورپردازی