پروژه جمال زاده

پروژه جمال زاده

 

عنوان پروژه : طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند
تاریخ پروژه : سال 1392- 1390
آدرس پروژه : تهران – جمال زاده
سیستم های اجرا شده در پروژه :سیستم اعلام سرقت هوشمند

سیستم اِرتینگ

سیستم نورپردازی

تماس با ما