پروژه جهان آرا

 

عنوان پروژه :  طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند
تاریخ پروژه :  سال 1392- 1390
آدرس پروژه :  تهران – خیابان جهان آرا
سیستم های اجرا شده در پروژه : سیستم  هوشمند سازی ساختمان

سیستم اعلام حریق

سیستم اعلام سرقت هوشمند

سیستم اِرتینگ

سیستم نورپردازی

تماس با ما