پروژه جهان آرا

پروژه جمال زاده

 

عنوان پروژه : طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند
تاریخ پروژه : سال 1392- 1390
آدرس پروژه : تهران – خیابان جهان آرا
سیستم های اجرا شده در پروژه :سیستم  هوشمند سازی ساختمان

سیستم اعلام حریق

سیستم اعلام سرقت هوشمند

سیستم اِرتینگ

سیستم نورپردازی

تماس با ما