در حال بارگزاری...

پروژه ها

پروژه brain center

عنوان پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم صوتی هوشمند تاریخ پروژه : سال 1395 آدرس پروژه : تهرعنوان پروژه :ان – تجریش سیستم های اجرا شده در پروژه :
سیستم صوتی هوشمند

پروژه انبار آتش نشانی مجیدیه

  عنوان پروژه : طراحی و پیاده سازی دوربین مدار بسته تحت شبکه تاریخ پروژه : سال 1389 آدرس پروژه : تهران – انبار آتش نشانی مجیدیه سیستم های اجرا شده در پروژه :
سیستم دوربین مدار بسته تحت شبکه

مرکز آموزش آتش نشانی صـالح آباد

عنوان پروژه : طراحی و پیاده سازی دوربین مدار بسته تحت شبکه تاریخ پروژه : سال 1389 آدرس پروژه : تهران – مرکز آموزش آتش نشانی صـالح آباد سیستم های اجرا شده در پروژه :
سیستم دوربین مدار بسته تحت شبکه

پروژه ایستگاه ۸۸ آتش نشانی پارک وی

عنوان پروژه : طراحی و پیاده سازی دوربین مدار بسته تحت شبکه تاریخ پروژه : سال 1389 آدرس پروژه : تهران – پارک وی (ایستگاه آتش نشانی شماره 88) سیستم های اجرا شده در پروژه :
سیستم دوربین مدار بسته تحت شبک

پروژه امیر آباد

  عنوان پروژه : طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند تاریخ پروژه : سال 1392- 1390 آدرس پروژه : تهران – امیر آباد سیستم های اجرا شده در پروژه :
سیستم اعلام حریق سیستم اعلام سرقت هوشمند سیستم اِرتین

پروژه جهان آرا

  عنوان پروژه : طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند تاریخ پروژه : سال 1392- 1390 آدرس پروژه : تهران – خیابان جهان آرا سیستم های اجرا شده در پروژه :
سیستم هوشمند سازی ساختمان سیستم اعلام حریق سیست

پروژه یوسف آباد

  عنوان پروژه : طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند تاریخ پروژه : سال 1392- 1390 آدرس پروژه : تهران – خیابان 14 یوسف آباد سیستم های اجرا شده در پروژه :
سیستم اعلام سرقت هوشمند سیستم اِرتینگ سیستم

پروژه جمال زاده

  عنوان پروژه : طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند تاریخ پروژه : سال 1392- 1390 آدرس پروژه : تهران – جمال زاده سیستم های اجرا شده در پروژه :
سیستم اعلام سرقت هوشمند سیستم اِرتینگ سیستم نورپردازی

بندر انزلی — خیابان شریعتی

  عنوان پروژه : طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند تاریخ پروژه : سال 1396- 1395 آدرس پروژه : شهر بندر انزلی – خیابان شریعتی سیستم های اجرا شده در پروژه :
سیستم اعلام حریق سیستم اعلام سرقت هوشمند