پروژه پژوهش های علمی و صنعتی ایران

عنوان پروژه:  طراحی و اجرای پروژه پژوهش های علمی و صنعتی ایران
تاریخ پروژه :   1366/12/01
آدرس پروژه :   استان تهران – شهریار
سیستم های اجرا شده در پروژه:  سیستم اعلام حریق و اعلام سرقت در مجتمع الکترونیک ، انبار و کتابخانه مرکزی

تماس با ما