پروژه پژوهش های علمی و صنعتی ایران

عنوان پروژه: طراحی و اجرای پروژه پژوهش های علمی و صنعتی ایران
تاریخ پروژه :  1366/12/01
آدرس پروژه :  استان تهران – شهریار
سیستم های اجرا شده در پروژه: سیستم اعلام حریق و اعلام سرقت در مجتمع الکترونیک ، انبار و کتابخانه مرکزی

تماس با ما