پروژه یوسف آباد

 

 

 

 

 

عنوان پروژه : طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند
تاریخ پروژه : سال 1392- 1390
آدرس پروژه : تهران – خیابان 14 یوسف آباد
سیستم های اجرا شده در پروژه :سیستم اعلام سرقت هوشمند

سیستم اِرتینگ

سیستم نورپردازی

تماس با ما