پروژه brain center

برین سنتر تجریش

عنوان پروژه :  طراحی و پیاده سازی سیستم صوتی هوشمند
تاریخ پروژه :  سال 1395
آدرس پروژه :  تهران – تجریش
سیستم های اجرا شده در پروژه : سیستم صوتی هوشمند

تماس با ما