پروژه brain center

برین سنتر تجریش

عنوان پروژه : طراحی و پیاده سازی سیستم صوتی هوشمند
تاریخ پروژه : سال 1395
آدرس پروژه : تهران – تجریش
سیستم های اجرا شده در پروژه :سیستم صوتی هوشمند

تماس با ما