کلید هوشمند ترموستاتیک 6320/38

6320-38
Busch Triton  - کلید های 2 پل , 6 پلدارای طراحی زیبا ، تنوع رنگ ، نصب آسان ، لیبل های برجسته و نور پشت زمینهمی توان در ساختمان هایی نظیر ساختمان مسکونی، ساختمان اداری، هتل و ویلا استفاده نمود.قابلیت کنترل روشنایی کنترل سرمایش و گرمایش کنترل صوت کنترل پرده اتصال به ریموت کنترل مدیرت سیستم های امنیتی و سناریو پذیری بدون نیاز به کامپیوتر

 

Busch Triton  – کلید های 2 پل , 6 پل

دارای طراحی زیبا ، تنوع رنگ ، نصب آسان ، لیبل های برجسته و نور پشت زمینه

می توان در ساختمان هایی نظیر ساختمان مسکونی، ساختمان اداری، هتل و ویلا استفاده نمود.

  • قابلیت کنترل روشنایی
  • کنترل سرمایش و گرمایش
  • کنترل صوت
  • کنترل پرده
  • اتصال به ریموت کنترل
  • مدیرت سیستم های امنیتی و سناریو پذیری بدون نیاز به کامپیوتر