کلید هوشمند غیرترموستاتیک (6320/50)

6320-50
Busch Triton  - کلید های 10 پلمی توان در ساختمان هایی نظیر ساختمان مسکونی، ساختمان اداری، هتل و ویلا استفاده نمود.طراحی زیبا تنوع رنگ نصب آسان لیبل های برجسته و نور پشت زمینه قابلیت کنترل روشنایی کنترل سرمایش و گرمایش کنترل صوت کنترل پرده اتصال به ریموت کنترل مدیرت سیستم های امنیتی و سناریو پذیری بدون نیاز به کامپیوتر

 

Busch Triton  – کلید های 10 پل

می توان در ساختمان هایی نظیر ساختمان مسکونی، ساختمان اداری، هتل و ویلا استفاده نمود.

  • طراحی زیبا
  • تنوع رنگ
  • نصب آسان
  • لیبل های برجسته و نور پشت زمینه
  • قابلیت کنترل روشنایی
  • کنترل سرمایش و گرمایش
  • کنترل صوت
  • کنترل پرده
  • اتصال به ریموت کنترل
  • مدیرت سیستم های امنیتی و سناریو پذیری بدون نیاز به کامپیوتر